М. Б.

Мартин Борисов - етномузиколог, изследовател на българските обредни и песенни традиции, както и на криптофолклорните им прояви.


Люлин пее и танцува

Люлин пее и танцува


Главната цел на празника е да се поддържат фолклорните традиции и е адресиран до най-широката аудитория – в две категории – професионална и любителска, в шест възрастови групи от 6 до 106 години.
Фолклорната изява е с конкурсен характер.
Съборът се организира от Народно читалище „Христо Ботев-1961 г.“, а реализацията му се осъществява с подкрепата на Община Перник.
Изпълнителите в Националния фолклорен събор се оценяват от жури в състав:

Председател:
г-н Мартин Борисов – Етномузиколог, член на Сдружение „Локално наследство“ и „Българска музикална асоциация“.

Членове:
г-н Милчо Георгиев – Етнохореолог и фолклорист, член на Сдружение „Локално наследство“.

г-жа Цветана Манова – Етнолог, Почетен гражданин на град Перник, член на Сдружение „Локално наследство“.