М. Б.

Мартин Борисов - етномузиколог, изследовател на българските обредни и песенни традиции, както и на криптофолклорните им прояви.


Фестивали


Фолклорен фестивал „С песните на Павлина Горчева“
Фолклорен събор с конкурсен характер „Люлин пее и танцува“