Галерия

Павлина Горчева и Мартин Борисов
Мартин Борисов, Николай Балабанов, Милчо Георгиев и Светла Караджова
Милчо Георгиев и Мартин Борисов
Мартин Борисов, г-жа Нонка Кръстева и Александрина Иванова
Мартин Борисов с възпитаниците от ЦПЛР-ОДК град Перник
Даниел Спасов, Стоян Гигов, Мартин Борисов и Милен Иванов
Веселена Делийска, Павлина Горчева, Мартин Борисов, Маргарита Зарева и Димитър Аргиров
Мартин Борисов и Иван Иванов
Александрина Иванова и Мартин Борисов